Wedstrijd Regelement 8u Dino Run

Wedstrijd Regelement 8u Dino Run

Hieronder kan je het wedstrijd regelement terug vinden voor de Goodwill Karting 8u Dino Run. Hier kan je een digitaal copy terug vinden.

 1. Algemeen
 2. Dit wedstrijdreglement dient als leidraad voor alle wedstrijden binnen de Goodwill 8u Dino Run van Goodwill Karting Olen (Verder te noemen GWK). Tevens dient dit reglement als algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle overeenkomsten van GWK. GWK stelt zich ten doel om het product “8u Dino Run” als dienstverlening aan te bieden en om een zo gezellig, prettig en sportief mogelijke wedstrijd te bieden aan de deelnemende rijders.
 3. De organisatie houdt zich altijd het recht voor om rijders zonder opgaaf van redenen deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 4. De organisatie heeft het recht de reglementen te allen tijde aan te passen of te veranderen als en indien de organisatie dit nodig acht.
 5. Elke rijder dient de aanwijzingen van het baanpersoneel en de wedstrijdleiding op te volgen, alsmede zich aan de vlagsignalisering en overige signaleringen te houden.
 6. Onbehoorlijke, onsportief en/of gevaarlijk gedrag op de baan of daar buiten, het niet naleven van de reglementen en het herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding kunnen leiden tot een stop en go dan wel uitsluiting van verdere deelname.
 7. Bij uitsluiting van verdere deelname heeft de betrokken rijder/deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld of een deel daar van.
 8. Bij geschillen is telkens het eindoordeel van de wedstrijdleider bindend.
 9. Het deelnemen aan karten en dus de 8u Dinorun houdt risico’s in voor schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder inbegrepen) voor zowel de deelnemers zelf als voor derden. De deelnemers nemen deze risico uitdrukkelijk voor zijn of haar rekening. Aansprakelijkheid word nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door GWK aansprakelijkheidsverzekering. Enige schade dient onmiddellijk te worden gemeld bij de bedrijfsleiding, daarnaast dit ook altijd schriftelijk gemeld te worden. Dit dient binnen 2 weken na de schade ingediend te worden.
 10. Deelname
ConceptAlgemene informatie
10u Training sessies
11u Kwalificatie
12u Start Wedstrijd
20u Einde wedstrijd
20u15 Prijsuitreiking
Meerdere kartwissels tijdens wedstrijd  
Kostprijs 450 per team
Inschrijven via info@goodwillkarting.be
Minimum gewicht 80kg
09u30 deuren open + start inschrijvingen en kartloting
 1. Iedere deelnemer dient het reglement te kennen. Bij inschrijving/opgave vrijwaart de deelnemer de organisatie van eventuele aansprakelijkheid, tevens akkoord te gaan met dit reglement, inclusief eventuele tussentijdse wijzingen van bedoeld reglement als bedoeld in punt A3. Deelname geschied geheel op eigen risico.
 2. Iedere deelnemer dient het reglement, aanwijzingen en bijzondere instructies, welke in de briefing worden meegedeeld te respecteren en op te volgen.
 3. Iedere rijder dient in complete race-uitrusting, na het rijden van zijn of haar stint, minimaal 80kg te wegen. Iedere rijder dient zelf bladlood te voorzien om aan het minimaal gewicht te komen.

Het bladlood dient verpakt te zijn in tape of bevestigd aan een inzetstoel, zodat deze geen schade kunnen aanbrengen aan de karts van GWK.

 • Kleding

Het dragen van de volgende is voor iedere deelnemer verplicht:

 • Helm; zogenaamde integraal helm of motorcross helm, en voorzien van een vaste kin bescherming
 • Schoenen; Hakken en open schoenen (vb. sandalen) zijn niet toegestaan. Ze moeten voldoende afschermen.
 • Lang haar moet in de helm of overall worden weggewerkt. De wedstrijdleiding heeft de eindbeslissing of het haar voldoende is weggewerkt en of het veilig genoeg is als het haar uit de overall gaat tijdens het rijden.
 • Een sjaal is verboden te dragen

Een integraal helm uit de vrije verhuur staat de rijder ook ter beschikking.

 • De wedstrijd
 1. De inschrijving start voor elke team om 9u30. Er zal een loting plaatsvinden in welke kart er moet worden gekwalificeerd en met deze kart zal ook de start van de wedstrijd gereden worden. Alle teams moeten zijn ingeschreven voor 10u45.
 2. Vanaf 10u00 tot 11u00 zijn er vrije training beschikbaar aan het normale tarief.
 3. Omstreeks 11u00 zal er een kwalificatie worden gereden, die de startgrid zal bepalen voor de wedstrijd.
 4. Bij een duidelijk aantoonbaar defect aan de kart, tijdens de kwalificatieperiode. Zal de kart gewisseld worden, en moet de rijder zich verder kwalificeren in de resterende tijdspannen na het verlaten van de pitstraat.

Kwalificatie

 1. Alle deelnemers zullen op voorhand de kart waarmee kwalificatie en de wedstrijd mee word gestart loten.
 2. Alle teams zullen starten vanuit de pitstraat volgens kart nummer.
 3. Enkel 1 piloot per team mag deelnemen aan de kwalificatie, tijdens de kwalificatie zijn pilotenwissels niet toegestaan.
 4. De kwalificatie zal gereden worden op basis van snelste tijd tijdens een stint van 15minuten.

Start wedstrijd

 1. De start van wedstrijd zal gebeuren met een rollende start. De piloot die zich op plaats 1 heeft gekwalificieerd zal het tempo bepalen. Deze moet zorgen dat alle deelnemers aansluiten in een trein (De wedstrijdleiding, zal hier ook mee in helpen). Er mogen geen remtesten gebeuren in de opwarm ronde. Alle piloten moeten gedurende de opwarm ronde, zich respecteren aan de start volgorde. Er mag tijdens deze ronde niet worden ingehaald.
 2. De start van de wedstrijd zal aangegeven worden door middel van een Belgische vlag.

Einde wedstrijd

 1. Het einde van de wedstrijd zal 2 rondes op voorhand worden aangeduid, door middel van een bord ter hoogte van de tijdswaarnemingslus.
 2. Het finishen van de race zal gebeuren door middel van een finishvlag. Alle piloten rijden hierna onmiddellijk de pitstraat binnen.
 • Kartwissel
 1. Tijdens wedstrijd moeten alle teams meerdere kartwissel maken in de pitstraat. Bij de start van de kartwissel zal de hoogste kart nummer worden binnengeroepen door middel van een pitbord met de kart nummers op. Alle piloten moeten bij aanduiding van hun nummer de volgende ronde onmiddelijk binnenkomen.
 2. De kartwissel gebeurt buiten in de hoek van de hairpin bocht naast de pit. Bij het inrijden van de kartwissel zal er door middel van een optisch oog een rode lamp aangaan aan het uiteinde van de kartwissel. Er zal een wisselkart klaarstaan in de pitstraat. De deelnemer moet zijn huidige kart parkeren aan de kegel achter de wisselkart in stilstand. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het wisselen van het eventuele bladlood en/of inzetstoeltje. De deelnemer moet wachten aan het uiteinde van de kartwissel tot deze lamp terug uitgaat. Hierna kan de deelnemer terug het circuit oprijden. Indien de deelnemer vroegtijdig doorrijd zal er een luchthoorn afgaan. Hierna zal de deelnemer een stop & go van 20seconden straf krijgen. Deze zal gegeven worden na het voltooien van alle kartwissels. De deelnemers op het circuit hebben ten alle tijden voorrang op de deelnemer in de pitstraat bij het oprijden.
 3. Tijdens een kartwissel van een deelnemer, zal het niet mogelijk zijn voor andere deelnemers om een kartwissel te maken. Dit zal aangegeven worden door een rode lamp tijdens deze periode aan het inrijden van de kartwissel.
  Een deelnemer die tijdens deze periode dit negeert, zal onmiddellijk de pitstraat terug moeten verlaten. Hierna zal de deelnemer een stop & go van 20seconden straf krijgen.
 4. Een deelnemer die de kartwissel zal inrijden voor een kartwissel, is verplicht dit kenbaar te maken. Dit door middel van een hand omhoog te steken.
 5. Tijdens de kartwissel is het niet toegestaan om ook van piloot te wisselen voor de kart die is binnengeroepen. Piloten wissels voor andere karts zijn tijdens dit moment wel toegestaan!
 • Hoe te handelen bij een defecte kart

Wanneer een deelnemer een defecte kart heeft wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 1. Als de kart defect is en de pitstraat kan niet worden bereikt, dan dient de rijder de kart op een zo veilig mogelijke plaats te zetten. De rijder moet blijven zitten totdat een medewerker van GWK met een nieuwe kart op plaats van bestemming is. Op aangeven van de medewerker mag de rijder plaats nemen in de nieuwe kart en wanneer de transponder en het bladlood over is geplaatst.
 2. Wanneer er een defect is aan de kart, maar de pitstraat kan worden bereikt dan krijgt de rijder door een medewerker van GWK een kart toegewezen.
  Dit wordt alleen goed gekeurd wanneer er een echt aantoonbaar defect is:
 3. Bijv. Lekke band
 4. Bijv. Defecte motor
 5. Bijv. Defecte ketting
 6. Bijv. Defect aan de gaskabel

In bovenstaande 2 gevallen, zal bij het melden van een defect de rode lamp in combinatie met de luchthoorn afgaan. De race zal tijdelijk worden stilgelegd (en de tijd zal gepauzeerd worden), om de kart van de desbetreffende deelnemer te wisselen. Alle piloten moeten stilstaan op het circuit bij het stoppen van de luchthoorn. Indien deelnemers toch doorrijden, krijgt deze een stop & go penalty van 20 seconden. Hierna zal er terug een start signaal worden gegeven na het uitgaan van de rode lamp.

Wanneer blijkt dat er niets aan de hand is wordt deze rijder wederom binnengehaald door de wedstrijdleiding en zal hij of zij zijn weg moeten vervolgen in de kart waarmee hij of zij binnenkwam. Tijdens deze wisselactie, zal er dan ook geen rode lamp worden gebruikt. De tijd die verloren is tijdens deze wisselactie, zal niet worden retour gegeven. Dit kan worden bepaald door controle van de monteur of door middel van een proefronde.

Wanneer blijkt dat een rijder dit gemoedwillig heeft toegebracht dan kan de betreffende rijder een diskwalificatie tegemoet zien.

 •  Wedstrijdregels

Onbehoorlijk en/of onfatsoenlijk gedrag wordt door de wedstrijdleiding niet getolereerd. Afhankelijk van de overtreding zal er de bijpassende straf worden gegeven. Wanneer er ongehoord gedrag naar de wedstrijdleiding getoond wordt zal dit ter plaatse beoordeeld worden door de organisatie. Dit kan leiden tot diskwalificatie en dus uitsluiting van de race of volledige 8u Dino Run.

Voor overtreding van de wedstrijdregels worden sancties getroffen. De eindbeslissing betreffende deze sancties ligt altijd bij de wedstrijdleiding.

De volgende sancties kunnen toegepast worden:

 1. Diskwalificatie: Afhankelijk van de graad van de overtreding kan er of een diskwalificatie voor de desbetreffende wedstrijd voor de piloot of een diskwalificatie voor de wedstrijd voor het volledige team.
 2. Stop & Go (zwarte vlag): Hierbij wordt een tijdstraf toegedeeld aan de deelnemer. Deze wordt uitsluitend toegedeeld door de wedstrijdleiding of een medewerker. U dient te stoppen bij diegene die de zwarte vlag uitgeeft. Na een tijdstraf van 10 seconden na volledige stilstand mag je de race weer vervolgen. Bij het verkrijgen van een 2de zwarte vlag zal er een diskwalificatie worden toegepast op de piloot.
 3. Minimum gewicht: Indien een deelnemer bij de weging onder het minimum gewicht zich bevind. Zal deze hiervoor een straftijd krijgen. Bij een afwijking van de 80kg zal dit resulteren in 1 ronde straf per kg die de piloot afwijkt. Vb. 79,4kg = 1 ronde straf; 78,9kg = 2 ronde straf.
 •  Wedstrijdregels

Over het algemeen zijn alle regels bekend, maar we geven nog bepaalde situaties weer en hoe jullie als rijder/team hier naar moet handelen.

 1. Blauwe vlag en zwaailamp: Tijdens de race wordt er gestreden om positive en zal er geen blauwe vlag/lamp worden gehanteerd. Echter wanneer een rijder op 1 of meerdere ronden worden gezet dan zal deze vlag/lamp natuurlijk wel worden gebruikt. Wanneer je als rijder een blauwe vlag/lamp krijgt dien je binnen 3 bochten aan de kant te gaan voor de rijder achter jou. Vergeet niet dat je ook voor je eigen rijdt, dus wees verstandig en laat die rijder voorbij wanneer je zelf het minste tijd verliest. Handel ook verstandig als je zelf in gevecht bent om positive, laat de rijder die voor je ligt voorbij, zonder je concurrent in het zadel te helpen. LET OP! Om deze situatie te versoepelen hanteren we 2 blauwe vlaggen: een stilstaande blauwe vlag en een zwaaiende blauwe vlag. Het verschil is da teen stilstaande blauwe vlag een teken is dat er een hoger gepositioneerde rijder er aan komt (om jou als rijder alvast op de hoogte te stellen) en een zwaaiende blauwe vlag betekend dat deze rijder achter je rijdt en dan moet je dus zo snel mogelijk aan de kant. Wanneer er een rijder de blauwe vlag negeert en meer dan 3 bochten er voor blijft rijden gaat dit ten straffe van een stop & go.
 2. Gele vlag en zwaailampen: Wanneer er een gele vlag situatie is worden tevens de zwaailampen aangezet, in dit geval is er een gevaarlijke situatie op de baan. Alle rijders dienen op de plaats van de gevaarlijke situatie rustig te rijden. Dit wordt gecontroleerd door de wedstrijdleiding en de baanmarshals, tevens kan de wedstrijdleiding aan de rondetijden zien of er daadwerkelijk rekening mee is gehouden. Wanneer dit niet het geval is gaat dit ten koste van een stop & go straf. Hier is geen maatstaf voor, dit op beoordeling van de wedstrijdleiding. Wanneer er een gele vlagsituatie is mag er op dat moment ook niet worden ingehaald op de plaats van de gevaarlijke situatie.
 3. Zwart wit geblokte vlag: Deze vlag geeft aan dat de race ten einde is. Een rijder die deze vlag passeert dient snelheid te minderen. De piloot dient nog 1 uitlap te rijden en hierna onmiddelijk de pitstraat in te rijden. Het einde heat bord zal ook op dit moment aangaan. Elke rijder die de zwart wit geblokte vlag passeert is klaar met de race. De uitdraai van de computer is bepalend voor de einduitslag.
 4. Rode lampen: Wanneer de rode lampen aan gaan dienen alle rijders te stoppen waar zij zich ook bevinden op het circuit. Alle rijders hebben 5 seconden om tot stilstand te komen. Piloten die toch doorrijden zullen een stop&go straf krijgen. Alle piloten dienen in hun kart te blijven zitten en wachten op verdere instructies van de baanmarshals en/of wedstrijdleiding.
 5. Zwarte vlag: Wanneer er een rijder iets heeft gedaan wat niet volgens de regels is krijgt deze rijder een zwarte vlag. Deze rijder dient te stoppen bij diegene die de vlag geeft. De straf is afhankelijk van de overtreding, tijdens de straf zal kort worden toegelicht wat de reden is van de zwarte vlag.
 6. Onbehoorlijk en/of onfatsoenlijk gedrag: Dit wordt niet door de wedstrijdleiding getolereerd. Afhankelijk van de overtreding zal er de bijpassende straf worden gegeven. Wanneer er onbehoorlijk gedrag naar de wedstrijdleiding wordt getoond zal dit ter discussie worden gebracht en kan dit zelf leiden tot diskwalificatie en dus uitsluiting van de race.

Over de auteur

Goodwill Karting administrator

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.